Newsy

BPS TFI: Stopy procentowe pójdą w górę najwcześniej na początku 2018 roku

2016-11-25  |  07:00

Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe nie wcześniej niż na początku 2018 roku – przewiduje Krzysztof Wołowicz z BPS TFI SA. Powodem dla, którego RPP wstrzymuje się z decyzją o szybszych podwyżkach, jest utrzymująca się deflacja oraz oczekiwania co do spadku dynamiki polskiego PKB w najbliższych kwartałach.

– Obecnie polski rynek pracy jest historycznie chyba w najlepszej kondycji od początku transformacji ustrojowej w naszym kraju, a poziom bezrobocia spadł już do rekordowo niskich wartości – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Krzysztof Wołowicz główny ekonomista BPS TFI SA.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła jedynie 8,2 proc., co oznacza spadek w ciągu roku o 1,4 punktu procentowego. Był to zarazem najlepszy wynik od maja 1991 roku.

W stosunku do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o ponad 207 tys.

– Można przy tym oczekiwać, że w kolejnych latach rynek pracy powinien się charakteryzować coraz większym niedoborem pracowników w związku z faktem, że będzie nam w społeczeństwie przybywało osób starszych. Problem ze znalezieniem rąk do pracy powinien w kolejnych latach być coraz bardziej wyraźny – ostrzega Wołowicz.

Długoterminowe prognozy Narodowego Banku Polskiego zakładają, że już pod koniec przyszłego roku stopa bezrobocia w Polsce liczona według metodologii BAEL wyniesie zaledwie 5,4 proc. (obecnie według Eurostatu jest to 5,9 proc.), a w grudniu 2018 roku będzie to już tylko 5,0 proc.

– Presja płacowa wynikająca z braku pracowników oznacza wyższą inflację i w konsekwencji wzrost stóp procentowych. To wydaje się jeszcze odległą perspektywą, ale sądzę, że za 2–3 lata cykl, jeśli chodzi o stopy procentowe, wróci na tory szybszego wzrostu – przewiduje główny ekonomista BPS TFI SA.

Ekspert w najbliższych kwartałach spodziewa się umiarkowanego tempa wzrostu polskiego PKB. To spowoduje, że Rada Polityki Pieniężnej będzie zwlekała z zacieśnianiem polityki pieniężnej, a pierwsze podwyżki stóp procentowych nastąpią prawdopodobnie dopiero na początku 2018 roku.

– Inflacja prawdopodobnie nadal będzie w granicach celu inflacyjnego NBP, więc nie będzie takiej konieczności, żeby w sposób tak szybki i zdecydowany podnosić stopy procentowe – zauważa Wołowicz.

Według październikowego odczytu GUS w Polsce wciąż panowała deflacja, a jej poziom wyniósł 0,2 proc. Był to zarazem 28. miesiąc z rzędu, kiedy dynamika cen pozostawała ujemna. Z centralnej projekcji NBP wynika jednak, że powrót na ścieżkę wzrostów nastąpi już na początku 2017 roku, przy czym do końca 2018 roku poziom inflacji nie powinien przekroczyć 2 proc. 

Czytaj także

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji debiutów giełdowych, konferecji wynikowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Waluty

Patronat Newserii

IT i technologie

Polskie urządzenia polecą na Marsa w poszukiwaniu życia. Pomogą też w badaniu ciemnej energii wszechświata

Do końca I półrocza 2017 roku Sener Polska dostarczy urządzenia dla kosmicznych misji Euclid oraz ExoMars. Celem pierwszej z nich będzie badanie ciemnej energii wszechświata, natomiast druga uda się w kierunku Marsa w poszukiwaniu śladów życia. Sener ma także ambitne plany inwestycyjne. Jeszcze w tym roku chce zbudować profesjonalne laboratorium wspierające produkcje urządzeń dla przemysłu kosmicznego.

Fundusze inwestycyjne

J. Wojton (Copernicus Capital TFI): w 2017 roku spodziewamy się wzrostów w segmencie małych i średnich spółek

Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Inwestycje

Przedsiębiorcy niejednoznacznie oceniają rząd. Doceniają ułatwienia dla biznesu, ale obawiają się kontroli i nowych obciążeń

Środowisko przedsiębiorców niejednoznacznie ocenia dotychczasowe działania rządu. Z jednej strony doceniają wycofanie się z rujnujących budżet państwa wyborczych obietnic, obniżkę CIT dla małych firm, projekt „100 zmian dla biznesu”. Natomiast z drugiej strony obawiają się wzmożonych kontroli, wzrostu obciążeń finansowych i niepewnego otoczenia legislacyjnego. To nie sprzyja inwestycjom, bez których nie uda się osiągnąć zakładanego poziomu wzrostu gospodarczego.