Newsy

Haitong Bank: przyszły rok przyniesie wyższą inflację oraz wzrosty na rynku akcji

2016-12-29  |  07:00

W 2017 roku poziom inflacji w Polsce wzrośnie do 1–2 proc., a to przełoży się na wyższe rentowności na rynku dłużnym – prognozuje Haitong Bank. Przyszły rok powinien przynieść także kontynuację wzrostowego trendu na warszawskiej giełdzie, która w stosunku do innych rynków wschodzących ma wciąż spory potencjał do zwyżek.

– Kluczowe dla prognoz na 2017 rok wydają się oczekiwania co do poziomu inflacji oraz wysokości stóp procentowych. Poprzedni miesiąc był pierwszym miesiącem po ponad dwóch latach, w którym ceny w Polsce nie spadały. Listopad był też miesiącem, w którym rentowności na obligacjach wyraźnie wzrosły – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Kamil Stolarski analityk Haitong Bank.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 roku były o 0,1 p.p. wyższe niż w październiku, natomiast w stosunku do listopada poprzedniego roku wartość wskaźnika nie zmieniła się.

Z kolei na rynku dłużnym w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze znacznymi wzrostami rentowności. Jeszcze w sierpniu oprocentowanie 10-letnich polskich obligacji skarbowych wynosiło zaledwie 2,7 proc., natomiast obecnie jest to już przeszło 3,4 proc.

– W 2017 roku spodziewamy się, że inflacja będzie cały czas się powiększać, pewnie osiągnie coś pomiędzy jeden a dwa punkty procentowe. To z kolei sprawi, że oprocentowanie obligacji będzie nadal iść w górę – prognozuje analityk.

Szacunki Haitong Banku dotyczące poziomu inflacji są zbliżone do tych, które w listopadzie opublikował Narodowy Bank Polski. Według centralnej projekcji już w pierwszym kwartale przyszłego roku jej poziom powinien przekroczyć 1,0 proc. Natomiast na koniec 2017 roku inflacja znajdzie się w okolicach dolnego przedziału celu inflacyjnego NBP, czyli 1,5 proc.

– Z kolei jeśli chodzi o prognozy dla giełdy to pozostajemy optymistyczni. W tym momencie Polska jako kraj wygląda relatywnie lepiej niż inne państwa znajdujące się w tym samym koszyku inwestycyjnym – stwierdza ekspert Haitong Banku. – Porównując np. ryzyko polityczne, które materializuje się dzisiaj w Rosji czy w Turcji, czy po prostu fakt, że indeksy w innych krajach są wyżej niż u nas, zakładamy, że one w 2017 roku będą rosły – dodaje.

Główny indeks warszawskiej giełdy, czyli WIG20, po uwzględnieniu wypłat dywidend od stycznia 2016 roku zyskał na wartości niespełna 5 proc. W tym samym czasie MICEX, czyli jeden z głównych indeksów rosyjskiej giełdy, odnotował wzrost na poziomie ponad 25 proc. Jeszcze większe są od początku roku zyski inwestorów na węgierskiej giełdzie, gdzie tamtejszy BUX zyskał na wartości przeszło 35 proc.

– Niezmiernie trudno prognozować kursy walut. W tym momencie złoty wydaje się fundamentalnie trochę zbyt słaby, natomiast jest jeszcze przed nami dużo interesujących wydarzeń, które mogą wpływać na kursy walutowe – stwierdza Stolarski.

Aktualnie na rynku walutowym za jednego dolara inwestorzy płacą ok. 4,20 zł, natomiast kurs pary walutowej euro–złoty znajduje się w okolicach 4,40.

Czytaj także

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji debiutów giełdowych, konferecji wynikowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Waluty

Patronat Newserii

IT i technologie

Polskie urządzenia polecą na Marsa w poszukiwaniu życia. Pomogą też w badaniu ciemnej energii wszechświata

Do końca I półrocza 2017 roku Sener Polska dostarczy urządzenia dla kosmicznych misji Euclid oraz ExoMars. Celem pierwszej z nich będzie badanie ciemnej energii wszechświata, natomiast druga uda się w kierunku Marsa w poszukiwaniu śladów życia. Sener ma także ambitne plany inwestycyjne. Jeszcze w tym roku chce zbudować profesjonalne laboratorium wspierające produkcje urządzeń dla przemysłu kosmicznego.

Fundusze inwestycyjne

J. Wojton (Copernicus Capital TFI): w 2017 roku spodziewamy się wzrostów w segmencie małych i średnich spółek

Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Inwestycje

Przedsiębiorcy niejednoznacznie oceniają rząd. Doceniają ułatwienia dla biznesu, ale obawiają się kontroli i nowych obciążeń

Środowisko przedsiębiorców niejednoznacznie ocenia dotychczasowe działania rządu. Z jednej strony doceniają wycofanie się z rujnujących budżet państwa wyborczych obietnic, obniżkę CIT dla małych firm, projekt „100 zmian dla biznesu”. Natomiast z drugiej strony obawiają się wzmożonych kontroli, wzrostu obciążeń finansowych i niepewnego otoczenia legislacyjnego. To nie sprzyja inwestycjom, bez których nie uda się osiągnąć zakładanego poziomu wzrostu gospodarczego.